Saraybosna Üniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

1949 yılında kurulan ve günümüze dek köklü bir yapı içerisinde gelişen Saraybosna Üniversitesi; hümanit bilimlerden teknik bilimlere, sosyal bilimlerden tıp ve güzel sanatlara sunduğu oldukça geniş ve dengeli eğitimle Bosna Hersek’in en büyük üniversitesidir. Bologna Beyanatına göre yıllık akademik takvimde; bir ya da iki yıllık yüksek lisans, üç yıllık doktora ve üç ya da dört yıllık lisans programları ile yaklaşık olarak 7 bin öğrenci için eğitim imkanı sunmaktadır. Bu rakama tam ve yarı zamanlı öğrenciler ile yabancı öğrenciler de eklendiğinde 55 bin öğrenciye ulaşmaktadır. Saraybosna Üniversitesi çatısı altındaki 1640 profesör, doçent ve diğer araştırma görevlileri tüm bu öğrencilere eğitim vermektedir.
Saraybosna Üniversitesi’nin sunduğu Avrupa standartların eğitimden çağdaş araştırma teknikleri ile yararlanmak ve Avrupa’nın nde değişik kültürlerin etkileşimi ile dünya görüşünü geliştirmek için EuroStarile iletişime geçmekte acele edin. Yurtdışı eğitim için profesyonel eğitim danışmanlığı yapan EuroStar, başarılı bir kariyer için doğru başlangıç olan üniversite eğitiminizi modern eğitim standartlarında almanızı sağlayacaktır.
Bologna Sözleşmesi ve Lizbon Sözleşmesi haricinde YÖK denkliği de uygulanan bir üniversite olan Saraybosna Üniversitesi, Avrupa uyum sürecini tamamlama aşamasında bulunan tüm akademik personeli ve öğrencileriyle uluslararası eğitim alanında yükselen bir değere sahiptir. Uluslararası reformlarına ara vermeden devam eden Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek’in lider konuma sahip en köklü eğitim kurumudur.
Diploma denkliği için yabancı kaynaklı doktora, yüksek lisans ve lisans eğitiminin akademik alanda denklik sağlamasını gerektiren tüm masraflar üniversite tarafından karşılanmaktadır. Saraybosna Üniversitesi, eğitim verdiği fakültelerde farklı tüzel kişilikler olarak faaliyette bulunduğundan kayıt olunan fakülteye göre başvuru koşulları ve kayıt ücretleri de farklılık gösterebilmektedir. Saraybosna Üniversitesi; Donji Vakuf, Gorazde, Rosulje, Zvornik, Kurşun, Pridvorci, Magpies, Ustikolina, Soluk ve Hrasnica gibi Bosna Hersek’in farklı şehirlerindeki fakültelerinde eğitim vermektedir. Belirli ahlaki değerlere sahip olan, bireysel ifade özgürlüğüne inanan ve akademik kaliteye ön planda tutan bir üniversitede eğiğim görmek isteyen tüm öğrenciler, global eğitime katkıda bulunan ve bilimsel araştırmaların her geçen yıl daha da kapsamlı bir şekilde yapıldığı Saraybosna Üniversitesi’ni Eurostarfarklı ile tercih edebilir.
Avrupa normlarında çağdaş eğitim anlayışı ve değişik üniversiteler ile yaptığı işbirliği ile üniversite tercihlerinin öncelikli seçimi olan Saraybosna Üniversitesi olanaklarından Eurostar’nin profesyonel danışmanlığı ile yararlanmak, kariyerinize hızlı bir şekilde başlamanızı sağlayacaktır. Geçmişimizde aynı tarihi birlikte paylaştığımız Bosna Hersek’teki kardeş şehir Sarajove’da eğitim imkanları da sunan Saraybosna Üniversitesi’nde din, dil ve ırk ayrımı olmayan eğitim anlayışından faydalanmak için EuroStar’mizden randevu alın.
Farklı eğitim kuruluşlarının birimlerinde, akademik kurumlar ve enstitülerde ve, araştırma projelerinde mesleki eğitim ve doğrudan staj yapabilme olanağı sunan Saraybosna Üniversitesi, geniş faaliyet olanakları da sunmaktadır. Yayıncılık faaliyetleri, bilimsel çalışmalar, özel sektör ve kamu sektörü için çağdaş hizmet anlayışını benimseyen güvenlik sertifikalarından edebi yayın faaliyetlerine kadar pek çok faaliyete imza atan üniversitenin, 2 akademisi ve 15 fakültesi bulunmaktadır.
Sırbistan ve Karadağ’da bulunan birçok üniversiteyle de oldukça yoğun bir etkileşim programı içinde faaliyetlerini sürdüren Saraybosna üniversitesi, araştırma ve öğretim programlarında farklı üniversitelerle geniş kapsamlı bir işbirliği içinde yer almaktadır. Hala detaylı analizlerle devam eden Belgrad Üniversitesi etkileşimi, Belgrad’taki diğer üniversitelerle de aynı kapsamlılıkta devam ettirilmektedir. Saraybosna Üniversitesi; Kragujevac, Novi Sad, Podgorica, Priştine, University of Arts ve Niş ile de kapsamı her geçen yıl daha da artan bilimsel araştırmalara dayalı bir işbirliği içindedir. Güney Amerika ve Çin’den 1997-1998 çalışmalarına katılması için özel olarak başarılı tıp uzmanları tutun Saraybosna Üniversitesi, eğitiminin uluslararası etkileşime dayalı programları sayesinde Avrupa standartlarında olmasını sağlanmıştır.

ECTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi(European Credit Transfer System) Nedir?
Her yarı yıl için 30 kredi olarak belirlenen çalışma programı dahilindeki krediler, bireysel ölçekli kurslarda başarı gösteren öğrencilere verilir. Krediler;
Bosna Hersek genelinde ve bazı durumlarda Avrupa’da da transferi mümkün olan kredilerdir.
Öğrencinin ne kadar süre boyunca çalışma programına dahil olacağına bakılmaksızın geçerli olan ve kazanılmış kredilerdir.

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
Politik Bilimler Fakültesi Master Derecesi;
Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Gazetecilik
Sosyoloji
Politik Bilimler

Lisans Derecesi;
Sosyal Hizmetler
Gazetecilik
Kriminal Bilimler
Hukuk
Güvenlik
İş İdaresi
Ekonomi ve Yönetim

İktisat Fakültesi Master Derecesi;
İktisat Master: Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İşletme ve İktisat Okulu ortak çalışması ile Saraybosna İşletme Lisansüstü eğitim
İktisat
İşletme Yönetimi

Kriminal Bilimler Fakültesi Master Derecesi;
Avrupa güvenliğinde kriminoloji, kriminastik bilimi ve krimal hukuk

Hukuk Fakültesi Master Derecesi;
Devlet ve Uluslararası Kamu Hukuku Bölümü
Medeni Hukuk Bölümü
Kriminal Hukuk Bölümü
Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü

HÜMANİTER BİLİMLER
Lisans Derecesi;
Sosyoloji
Felsefe
Pedagoji
Tarih
Psikoloji
Spor
Yabancı Diller ve Edebiyat
Boşnak-Sırp-Hırvat Dili Edebiyatı
Fizik Eğitimi
Öğretim
Okulöncesi Eğitim

Felsefe Fakültesi Master Derecesi;
Tarih
Felsefe
Dilbilimleri
Edebiyat
Pedagoji
Psikoloji

Spor Fakültesi Master Derecesi;
Spor Sahası ve Fizik Eğitim

TEKNİK BİLİMLER
Lisans Derecesi;
Elektrik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Ulaşım ve İletişim

Elektrik Mühendisliği Master Derecesi;
Bilişim
Elektrik Güç Kaynakları
Elektronik ve Otomatik Aygıtlar
Telekomünikasyon

İnşaat Mühendisliği Master Derecesi;
İnşaat
Jeodezi
Hidromekanik
İletişim

Makine Mühendisliği Master Derecesi;
Endüstriyel Mühendislik ve Yönetim
Elektrik Güç Kaynakları
Modern Üretim Teknolojileri
Proses Teknikleri
Motorlu Araçlar
Mekanik Ahşap Teknolojisi
Savunma Teknolojileri

Ulaşım ve İletişim Master Derecesi;
Ulaşım ve İletişim Yöntemleri
Ulaşım ve İletişim Teknolojileri

TIP BİLİMLERİ
Lisans Derecesi;
Tıp
Farmakoloji
Diş Hekimliği
Medikal Sağlık Bakımı
Veterinerlik

Tıp Fakültesi Master Derecesi;
Klinik Disiplinler
Halk Sağlığı
Deneysel Laboratuar

Diş Hekimliği Master Derecesi;
Diş Hekimliği Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Eczacılık Master Derecesi;
Farmasötik Araştırmalar

Veterinerlik Master Derecesi;
Parazitoloji
Tavuk Yetiştiriciliğinde Üretim ve Sağlık Bakımı
Mikrobiyoloji
Hayvanlarda İnfeksiyöz Hastalıklar
Hayvan Üreticiliği Radyasyon Koruması
Hayvansal Gıda Ürünlerinin Hijyeni ve Teknolojisi

DOĞAL BİLİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ
Lisans Derecesi;
Kimya
Fizik
Coğrafya
Matematik
Biyoloji
Ormancılık
Ziraat
Bahçe Bitkileri
Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi

Doğal Bilimler Master Derecesi;
Biyolojik Bilimler
Coğrafi Bilimler
Kimya Bilimleri
Fizik Bilimleri
Matematik Bilimleri

Ziraat Fakültesi Master Derecesi;
Bitki Koruma
Yiyecek İçecek Kalite Kontrolü
Ziraat
Hayvansal Ürünler Teknolojisi
Üzüm Yetiştiriciliği
Meyve Yetiştiriciliği
Çiçek ve Bitkilerin Üretimi, Uygulaması
Sürdürülebilir Arazi Yöntemi
Bitkisel Gıda Teknolojisi
Ziraat ve Gıda Ürünleri Endüstrisinde İktisat
Evcil Hayvan Beslenmesi
Korunmuş Sahada Sebze Üretimi
Ormancılık Fakültesi Master Derecesi;
Orman Koruma
Orman Kullanımı
Orman Ekolojisi
Orman Ulaştırma
Ormancılık İktisat ve Organizasyonu
Avcılık

GÜZEL SANATLAR
Lisans Derecesi;
Grafik
Grafik Tasarım
Resim Sanatı
Drama
Heykelcilik
Yayımcılık(Redaksiyon)
Solo Şarkıcılık
Ürün Tasarımı
Orkestra Yönetimi
Çeşitli Müzik Enstrümanlarının Çalışması

Güzel Sanatlar Master Derecesi;
Grafik
Grafik Tasarım
Resim Sanatı
Ürün Tasarımı
Heykelcilik

Müzik Akademisi Master Derecesi;
Solo Şarkıcılık
Kompozisyon
Orkestra Yönetimi
Çeşitli Müzik Enstrümanları

Ulusal Üniversite Kütüphanesi
1945 yılında kurulan kütüphanede, 400 bin kütüphane birimi bulunmaktadır.
Klinik Üniversite
1894 yılında il hastanesi olarak kurulmuştur ve 45 farklı organizasyon birimi mevcuttur.
Öğrenci Birliği
1998 yılında Saraybosna Üniversitesi öğrenci derneklerinin bir uzantısı olarak kurulmuştur.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!